Flower of life

Flower of life is een bijzondere mandala op zich. Ik ben erdoor gefascineerd. Het is namelijk één van de oudste heilige symbolen. Het is een geometrische vorm die is opgebouwd uit meerdere overlappende cirkels van dezelfde grootte.
Het is een gemeenschappelijk symbool van vele spirituele en verschillende geloofsovertuigingen. Op verschillende plaatsen ter wereld is de flower of life in verschillende culturen aangetroffen. Maar één van de oudste exemplaren vind je terug in Osirion in Abydos, Egypte.
In de geometrie van dit symbool ligt alle informatie van de natuur opgeslagen. Het is ook een blauwdruk van creatie. Dit symbool helpt je om balans te creëren in je leven dankzij de harmonische werking,

leonardo da vinci was zeer geintreseerd in de flower of life. Hij bestudeerde zijn vorm en wiskundige eigenschappen.
Hij was ook zeer geintreseerd in hoe de flower of life aansloot op de fysieke werkelijkheid en bewustzijn.

Het “zaad van het leven” wat eigenlijk een deel van de Flower of life is, wordt gevormd door de eerste 7 cirkels. En is dus een onderdeel van de Flower of life. De 7 cirkels staan symbool voor de 7 dagen van de Schepping. 
Volgens sommige onderzoekers is het zaad des levens een symbool van het afbeelden van de zeven scheppingsdagen waarin God het leven schiep; Genesis 2: 2-3, Exodus 23:12, 31: 16-17, Jesaja 56: 6-8. De eerste dag wordt verondersteld de creatie van de Vesica Piscis te zijn, vervolgens de creatie van de Tripod of Life op de tweede dag, gevolgd door een bol toegevoegd voor elke volgende dag totdat alle zeven bollen het zaad van het leven construeren op de zesde dag van Creation. De zevende dag is de rustdag, bekend als de ‘sabbat’ of ‘sjabbat’.